Udvalg
Det mellemkirkelige stiftsudvalg

Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Video fra Internationale Kirkedage 2012

Udvalgets opgaver

Udvalget har til opgave at varetage ansvaret for folkekirkens mellemkirkelige arbejde i Aarhus Stift og vil virke for, at det mellemkirkelige arbejde får et så bredt folkekirkeligt sigte som muligt.

Udvalget vil bistå menigheder i stiftet, som ønsker kontakt med og information om andre kristne kirkesamfund.

Udvalget indstiller til deltagelse fra stiftet i mellemkirkelige konferencer og arrangementer.

Vedtægter

Møder

Referater

Liste over medlemmer i udvalget

Artikler

Se artikler her

Rapporter

– Danmission, udenlandske studerendes deltagelse i det internationale studieprogram “Enculturation af….” fra 21. august til 1. december 2006

– Elsted Menighedsråd, børne- og ungdomskors besøg i Gdansk, Polen

– Delegationsrejse til Israel/Palæstina fra 22. – 29. september 2006 – Hanna Broadbridge. Rapport fra denne rejse kan findes på Det mellemkirkelige Råds hjemmeside.

Mellemkirkeligt stiftsudvalgs rapporter

Links

Det Mellemkirkelige Råd