Stiftsrådets medlemmer
Lis Glibstrup

Lis Glibstrup, næstformand

Arbejder som Product Service Manager hos Danisco A/S.
Formand for Skjoldhøj menighedsråd, Århus Vestre Provstiudvalg og Aarhus Stiftsråd.

For snart mange år siden besluttede jeg at gå ind i det frivillige arbejde i Folkekirken. Den Danske Folkekirke er en kompliceret organisation, og i disse år er organisationen i en rivende udvikling. Det syntes jeg er spændende, og her kan debatterne i Stiftsrådet være med til at præge udviklingen.

Stiftsrådets sammensætning gør, at vi kan få emnerne belyst fra mange sider, og det er vigtigt, når man vil videreudvikle noget. Stiftsbidraget gør at stiftsrådet kan løfte nogle af de opgaver på stiftsplan, som det er svært at løfte enten på menighedsråds- eller provstiniveau uden samtidig at virke som et overprovstiudvalg. De etablerede underudvalg af stiftsrådet, håber jeg, kan være med til at engagere en masse af de ildsjæle, som gerne vil gøre en indsats. Desuden er forvaltningen af og udlånspolitikkerne for kirkekapitalerne et andet vigtigt arbejdsområde.

Kontakt

Lis Glibstrup
Siøvænget 24
True
8381 Tilst

Mail: L-Glibstrup@privat.tdcadsl.dk