Stiftsrådets medlemmer
Jørgen Lundsberg

Jørgen Lundsberg

Jeg  har de sidste 17 år været bogholder i et Bygge & entreprenørfirma.

Er stadig på arbejdsmarkedet nogle timer om ugen. Derudover har jeg forskellige regnskabsmæssige / konsulent-jobs .

Blev valgt i Nr. Onsild menighedsråd i 1996, formand fra 1997.Fra 2008 formand for fælles menighedsråd for Sdr. – Nr. Onsild.

Valgt til provstiudvalg for 3. periode.

Er regnskabsfører for en del kirkekasser. Er med i landsforeningens Erfa gruppe omkring det nye regnskabssystem siden 2010.

Kontakt

 Tlf. 98525786 / 61615229

E-mail: bjl@os.dk