Stiftsrådets medlemmer
Jørgen Bækgaard

Jørgen Bækgaard, formand

Gift med Kirsten, 3 voksne døtre, 6 børnebørn.
Ingeniør, HD. Tidligere koncernpersonaledirektør i Grundfos, periodevis udstationeret i bla. Australien og Spanien. Partner i International Consulting and Training company.

Medlem af Storring/Stjær menighedsråd og kirkeværge.
Jeg holder meget af sang og musik og vi synger begge i vort lokale kor tilknyttet kirken. I sæsonen drager jeg så ofte jeg kan til Holtum å eller Omme å med fluestangen og nyder fiskeriet efter bækørred og ikke mindst den pragtfulde natur.

Jeg har altid gået i kirke og interesseret mig for kirkeligt arbejde og mener det er vigtigt at så mange som muligt deltager i arbejdet i menigheden.

Jeg ser stiftsrådets opgave som et dialogskabende forum hvor meningerne kan brydes til gavn for kirkelivet i stiftet. Jeg vil gerne være med til at deltage i denne dialog med de synspunkter jeg nu har. Jeg oplever at folkekirken står midt i en brydningstid og jeg vil gerne være med til at påvirke de strukturændringer der måtte komme.

Kontakt:

Jørgen Bækgaard
Solhøjparken 24
Storring
8464 Galten

E-mail: jbgaard@live.com