Stiftsrådets medlemmer
Bjarne Funch Skipper

Bjarne Funch Skipper

Ph.D., Civilingeniør, Lektor

Beskæftigelse
50 % Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet som lektor indenfor elektronik og optiske systemer

50 % PR Electronics, Rønde som technology engineer

 Tillidshverv
Formand for Torrild Menighedsråd
Formand for Torrild Idræts- og Borgerforening
Formand for Odder Lokal AktionsGruppe (LAG). Prioritering af EU land-distriktsmidler i Odder Kommune
Medlem af Odder Venstre Vælgerforening
Privat

Gift med Marianne Skipper,
Har 3 sønner: Daniel 16 år,  Simon 14 år og Benjamin 12 år

Interesser

Hobbylandbrug, entreprenørforretning, heste, sejlads

Kontakt
Krogstrupvej 1
Torrild
8300 Odder
Mail: skipper@torrild.dk

Tlf. 8653 1508
Mobil: 4019 5730