Medlemmer af stiftsrådet
Poul Henning Bartholin

Poul Henning Bartholin

Stiftsrådet for Aarhus Stift

Fotograf Lisette Lystlund Hedegaard

Min baggrund: Teologiske kandidat fra Aarhus Universitet 1985. Sognepræst ved Frederiksborg slotskirke 1986-2007. Provst for Hillerød Provsti 1998-2007. Domprovst Aarhus 2007-.

Mål i arbejdet: At arbejde for at støtte alle de initiativer, der findes og som måtte komme i Århus stift, der drejer sig om formidling af kristendom, som f.eks. efteruddannelse af præster og sognemedhjælpere, kirkelig undervisning og kommunikation.

Tillige at tilskynde til et øget samarbejde på tværs mellem sognene i provstierne, mellem provstierne indbyrdes og mellem stiftet og provstierne. Sidst – men ikke mindst – at tilskynde til et samarbejde med enkeltpersoner og institutioner i stiftet, som kan være med til bredt at formidle og kommunikere, hvad kristendommen er, og hvilken betydning for livsforståelse og livstolkning, den rummer for mennesker i dag.

Kontakt:

Kystvejen 47
8000 Aarhus C

Telefon: 86 12 16 74
e-post: phb@km.dk