Medlemmer af stiftsrådet
Niels Bjørn Povlsgaard

Niels Bjørn Povlsgaard

Stiftsrådet for Aarhus Stift

Fotograf Lisette Lystlund Hedegaard

Født i Odder, 1980.

Niels er uddannet arkitekt, og medstifter af en prisvindende, aarhusiansk tegnestue, som han var en del af indtil 2017. I dag er Niels tilknyttet Museum Jorn i Silkeborg som udstillingskoordinator, og sideløbende med dette arbejde udfører han i eget navn en række udsmykningsopgaver og kirkeprojekter i fast samarbejde med billedhuggeren Ingvar Cronhammar.  Niels blev som nyvalgt medlem af menighedsrådet formand for Ovsted Sogns Menighedsråd i 2016, og siden 2017 formand for Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd, da tre sogne er blevet samlet i et råd.


Han har siddet i Aarhus Stiftråd siden 2017, og er i udvalget om kommunikation.

"Kirken tilbyder noget helt unikt, som vi skal værne om. For mig er kirken som at kigge ind i et kulturhistorisk spejl, hvori vi kan reflektere vores flygtige samtid i en betydningsfuld fortid, der sætter vores tilværelse i perspektiv. Både åndeligt og kulturelt.

Som medlem af stiftrådet vil jeg gerne være med til at styrke sammenhængskraften i Aarhus Stift, og i arbejdet støtte op om den enorme virkelyst, som menighedsrådene repræsenterer".