aarhusstift.dk
Aarhus Stiftsråd - Forside

Møder i Stiftsrådet 2018

torsdag den 8. februar kl. 16.00
fredag-lørdag den 25-26. maj (konference)
tirsdag den 30. august kl. 16.00
onsdag den 30. oktober kl. 16.00