Medarbejdere
Pernille Lystbæk Facius

Pernille Lystbæk Facius

Stiftsfuldmægtig

 • Generel rådgivning i Aarhus Dom, Aarhus Søndre, Aarhus Vestre, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Horsens Provstier
 • Bygninger og arealer
 • Plansager
 • Stiftsråd
 • Kapital Administrations System (KAS) og Gravstedsaftale Indberetnings og Administrations System (GIAS)
 • Kirkegårdsvedtægter
 • Menighedsrådsvalg, herunder suppleringsvalg
 • Fælles menighedsråd
 • Frigivelse af arv og stiftsmidler
 • Lån i stiftsmidlerne
 • Vielse uden for kirkens rum
 • Urnenedsættelse på privat grund, askedeling og askeblanding

Tlf.: 87 34 51 04
E- ail: peel@km.dk