Vejledninger mm.

Aarhus Stift udgiver løbende en række vejledninger til brug i stiftets sogne.
Vejledningerne bliver udsendt til de relevante instanser, men kan også hentes gratis her på hjemmesiden ved klik på nedenstående links.

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken

Anordning og dåb i folkekirken

Vejledning i udfyldelse af “Aftale om gravstedsvedligeholdelse”

Vejledning i orgelsager

Vejledende ordning for en gudstjenstlig velsignelse for par, der har indgået registreret partnerskab

Politik for brug af sognegårde