Stiftsøvrigheden
Landemode

Landemode

Der afholdes hvert år et landemode, hvor biskoppen og stiftsamtmanden mødes med alle provster fra stiftet. Efter mødet holdes en landemodegudstjeneste, hvor der også holdes provstekreering, hvis en ny provst er tiltrådt siden sidste landemode.