Undersøgelse af præsternes ønske til efteruddannelse, 2005

Biskop Kjeld Holm iværksatte i foråret 2005 en undersøgelse, der havde til formål at afklare præsters behov for efteruddannelse samt muligheden for at videndele blandt præsterne.

Et spørgeskema blev udsendt til samtlige præster i Aarhus Stift for at:

Afklare præsternes ønsker for efteruddannelse

Afklare hvilke ressourcer præsterne kan tilbyde udfra egen viden

Dette kan forhåbentlig danne grundlag for:

At tilrettelægge nye efteruddannelsestilbud til præsterne hvad angår indhold, omfang, form mv. så det tilgodeser præsternes behov.

At kunne opbygge en idébank på stiftsplan, hvor præsterne kan drage nytte af kollegaers viden og erfaring

Undersøgelsen belyser samtidig præsters barriere for at deltage i efteruddannelse, og hvordan de henter inspiration i det daglige arbejde.

Informationsmedarbejder Iben Granum Møller har været ansat til at gennemføre undersøgelsen af præsters efteruddannelse. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde med konsulent Steen Marqvard Rasmussen, Landsforeningen af Menighedsråd, som har stået for den statistiske bearbejdning af undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen kan læses her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til biskop Kjeld Holm på tlf.: 86 14 51 00,

konsulent i Landforeningen af Menighedsråd, Steen Marqvard Rasmussen på tlf.: 87 32 21 33

eller e-mail: sr@menighedsraad.dk.