Feltpræster / værnspræster

En feltpræst er en teolog ansat i militæret. I Danmark står omkring 30 præster til rådighed for soldater i krig. Præsterens stilling betegens efter deres enhed: Feltpræst, flyverpræst, orlogspræst og kommandofeltpræst (Hjemmeværnet).

Alle større missioner har en feltpræst med i staben. Ud over at prædike tilbyder præsten sig som sjælesørger og uafhængig samtalepartner for alle, der tumler med et eller andet problem. Præsten har tavshedspligt, så soldaterne kan trygt lette deres hjerter hos ham.

Hæren

Sune Haubek,
Linåbuen 3, 8600 Silkeborg
Telefon: 86 84 10 25 / 21 77 58 62
E-mail: sune@haubek.dk
Sogn: Linå
Provsti: Silkeborg

Kim Nielsen Legarth
Søndertoften 54, Hobro By, 9500 Hobro
Telefon: 98 51 05 23
E-mail: knl@km.dk
Sogn: Hobro
Provsti: Hobro-Mariager

Mogens Birk Sørensen
Thorupgårdsvej 2, Voel, 8600 Silkeborg
Telefon: 86 85 39 73
E-mail: mobs@km.dk
Sogn: Svostrup og Voel
Provsti: Silkeborg

Lars Berg Thomassen
Røddalsminde 10, 8300 Odder
Telefon: 86 54 05 43 / 23 37 94 51
E-mail: lbt@km.dk
Sogn: Odder
Provsti: Odder

Peter Nino Sporleder
Hjulbjergvej 177, 8270 Højbjerg
Telefon: 29 21 21 83
E-mail: pns@km.dk
Sogn: Holme
Provsti: Århus Søndre

Søværnet

Peter Danielsen
Toresvej 2, Rimsø, 8500 Grenå
Telefon: 86 33 22 22
E-mail: pd@km.dk
Sogn: Villersø, Rimsø, Kastbjerg, Veggerslev, Karlby, Voldby
Provsti: Norddjurs

Flyvevåbnet

Kåre Egholm Pedersen
Filosofgangen 1, 8240 Risskov
Telefon: 86 21 44 33 / 50 74 44 37
E-mail: kep@km.dk
Sogn: Vejlby
Provsti: Århus Nordre