Sygehuspræster

Grundlæggende elementer i åndelig omsorg er samtale og nærvær. Det kaldes almindeligvis sjælesorg. Ikke alle samtaler handler om tro eller Gud; de kan handle om sorg og tab, om ensomhed, tvivl, skyld, mening, meningsløshed osv. Uanset emnet er sjælesorgen båret af det kristne menneskesyn, at hvert enkelt menneske er uendeligt værdifuldt.

“Det er da altid noget, at man kan tale med præsten, når Vorherre hele tiden sparker til én”. Det blev indgangen til en anden snak – og til samtaler om mening, skyld og skæbne, om tro og gudsbillede og evigt liv.

For den, der bliver ramt af alvorlig sygdom og får døden tæt ind på livet, bliver der vendt op og ned på alting.”

Hvis man har brug for at tale sine problemer igennem med et menneske der har tavshedspligt, kan sygehuspræsten tilkaldes. Sygehuspræsten står til rådighed for både patienter, pårørende og personale.

Religiøse handlinger

Sygehuspræsten eller patientens egen præst udfører de kirkelige handlinger – at foretage dåb, holde altergang, forrette nødvielser, holde andagter, udsyngninger og tage folk til skrifte – på sygehuset.

Sygehuspræster i Aarhus Stift

Aarhus Universitetshospital
Grethe Jørgensen

Aarhus Universitetshospital og Det Palliative Team Aarhus
Steen Bonde Christensen

Aarhus Universitetshospital og Hospice Søholm, Aarhus
Kirsten Dalager Buur

Aarhus Universitetshospital Skejby
Helle Rørbæk Hørby
Anne Mette Berg
Eva Andersen

Psykiatrisk Hospital, Risskov
Anna Bojsen-Møller
Kirsten Stoklund Larsen

Hobro Sygehus
Kirsten Møller Larsen

Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Betina Præstegaard Hjorth

Regionshospitalet Randers, Psykiatriske Afdelinger
Inger Lise Gram

Regionshospitalet Randers
Joan Møller Molbo

Hospice Randers
Alice Annette Pedersen

Hospice Djursland
Ann Maj Lorenzen

Regionshospitalet Silkeborg
Anette Kortegaard

Hjemmeplejepræst i Odder Kommune
Sonja Nicolaisen

Regionshospitalet Horsens, psykiatriske afdelinger
Jytte Dueholm Ibsen

Regionshospitalet Horsens, Gudenå Hospice
Annette Vinther Hedensted

Regionshospitalet Horsens
Jakob Hjørnholm

Annette Vinther Hedensted

Landsbyen Sølund
Kristian Skovmose

Sødisbakke

Cicilie Inge Poulsen