Pilgrimspræst

Pr. 1. juni 2009 er Elisabeth Lidell ansat som pilgrimspræst i Aarhus Stift. Sognene kan trække på hende i forbindelse med undervisning og inspiration om pilgrimsvandringens teologi og praksis.

Det kan f.eks. være i form af tilrettelæggelse og gennemførelse af pilgrimsgudstjenester samt pilgrimsvandringer.

Yderligere information fås hos:

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell

Skovvejen 24, 1. Sal

8000 Århus C.

Tlf. 86 17 7204

Mobil: 22 37 19 50

Lidell@webspeed.dk

Elisabeth Lidells hjemmeside