Korshærspræster

Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation tilknyttet Den danske Folkekirke. Kirkens Korshær har sit virkeområde blandt samfundets mest marginaliserede og udstødte grupper, narkomaner, psykisk syge, alkoholikere og hjemløse etc.

Arbejdet omfatter drift af varmestuer, natvarmestuer, herberger, bofællesskaber, byarbejde, fængselsarbejde, behandlingsarbejde for narkomaner og belastede familier, Sct. Nicolai Tjenesten og Mariatjenesten.

For “de er der stadigvæk, de elendige, de udstødte, de marginaliserede eller hvad man nu foretrækker at kalde de mennesker, hvis liv er ganske anderledes end flertallet af befolkningens. Deres elendighed er ikke bare anderledes. Den er også pågående synlig, helt ude på det gadeplan, hvor befolkningen færdes og risikerer at blive konfronteret med den. Tilmed er den udstødte elendighed ikke længere mest synlig i de store storbyer. Også de større mindre byer mødes med den. Tilmed ganske små byer har deres andel i den synlige sociale elendighed.” (Årsberetning 2002/2003, af Bjarne Lenau Henriksen, korshærschef)

I Aarhus Stift har følgende præster tilknytning til Kirkens Korshær:

Kirkens Korshær, Horsens

Jakob Hørnholm

Kirkens Korshær, Silkeborg

Korshærspræst Susanne Kolby Rahbek

Kirkens Korshær, Århus

Korshærspræst Jørgen Lasgaard

Kirkens Korshær, Randers

Korshærspræst Lone Nyeng