Gadepræster

Gadepræsten i Aarhus

Mette BirkJeg hedder Mette Birk og er ansat som gadepræst i Aarhus under projektet ”Kirken på Gaden.” Som en del af stillingen har jeg i øvrigt en tilknytning på 5 % som almindelig sognepræst ved Aarhus Domkirke samt Vor Frue Kirke.

Jeg henvender mig primært til byens befolkning, men enhver anden henvendelse bydes altid velkommen.

Mit primære arbejde består i at samtale med de pågældende mennesker, som henvender sig til mig. Mange af disse befinder sig i en krise af akut, eksistentiel, personlig eller religiøs karakter og har derfor brug for en fortrolig at tale med. Derudover indgår jeg i et tæt samarbejde med diverse sociale tilbud og frivillige organisationer, der ligeledes forsøger at hjælpe mennesker igennem svære kriser af enhver karakter. Jeg samarbejder således blandt andet med Christine Centret, Offerrådgivningen, Kallak, Cafe Husrum, Pro Aarhus og Kofoeds Skole. Endelig indgår jeg i et tæt samarbejde med Kriminalpræventiv sektion og Konfliktråd ved Østjyllands Politi. Jeg sidder ligeledes med i styregruppen for White Ribbon Denmark, og arbejder her for at stoppe mænds vold imod kvinder. Derudover sidder jeg med i en styregruppe ved Østjyllands Politi, der forsøger at forbedre hjælpen til ofre for diverse forbrydelser og er endvidere medlem af Udsatterådet ved Aarhus Kommune, hvis primære formål er at forbedre hjælpen til byens udsatte.

Gadepræsten i Aarhus
Mette Birk
Kannikegade 12,2
8000 Aarhus C
Tlf: 27121001
Mail: memb@km.dk

Oplysninger om gadepræstens arbejde finder du i øvrigt på hjemmesiden www.gadepræst.dk samt på facebooksiden: Gadepræsten i Aarhus.

Ungdoms- og gadepræst i Skanderborg

Jeg hedder Peter Tast og er tidligere sognepræst i Skanderborg. Jeg har altid ”brændt for” ungdomsarbejdet og har bl.a. arrangeret rockgudstjenester, friluftsgudstjenester, været lejrpræst og en af hovedkræfterne bag projekt Bydialog i Skanderborg.

Udover fællesarrangementer for unge i provstiet, vil jeg som ungdomspræst målrette tilbud til 10-klasser, gymnasieklasser og til elever på de andre ungdomsuddannelser og forsøge at lave events og arrangementer, der tager religiøse aspekter og sider ved livet op.

Jeg møder mange unge, der ønsker at vide mere om religion og om kristendom. I en globaliseret verden møder de unge mange forskellige livsværdier og kulturer, bl.a. fra Islam og Buddhisme, og derfor har de interesse i at finde ud af, hvad de selv står for, og hvad der er baggrunden for det. Her spiller kristendommen en vigtig rolle. Hvis vi herudover kan samle de unge og lave arrangementer på deres præmisser, så tror jeg, vi får meget ud af det: 1) De unge kan mærke en kirke, der er nærværende her og nu; 2) Senere i livet vil de have større tillid til det, som kirken står for, og endelig 3) kan arrangementerne måske bruges til at inspirere det almindelige folkekirkelige arbejde, så der sker en fornyelse i det kirkelige liv. Det er noget af det, som jeg håber at kunne bidrage med som ungdomspræst.

Ungdomspræst i Skanderborg provsti

Peter Tast

Rønnebærvænget 11

8660 Skanderborg

tlf. 61 22 39 99

mail: PHT@km.dk

Jeg hedder Peter Tast og er tidligere sognepræst i Skanderborg. Jeg har altid ”brændt for” ungdomsarbejdet og har bl.a. arrangeret rockgudstjenester, friluftsgudstjenester, været lejrpræst og en af hovedkræfterne bag projekt Bydialog i Skanderborg.Udover fællesarrangementer for unge i provstiet, vil jeg som ungdomspræst målrette tilbud til 10-klasser, gymnasieklasser og til elever på de andre ungdomsuddannelser og forsøge at lave events og arrangementer, der tager religiøse aspekter og sider ved livet op.

Jeg møder mange unge, der ønsker at vide mere om religion og om kristendom. I en globaliseret verden møder de unge mange forskellige livsværdier og kulturer, bl.a. fra Islam og Buddhisme, og derfor har de interesse i at finde ud af, hvad de selv står for, og hvad der er baggrunden for det. Her spiller kristendommen en vigtig rolle. Hvis vi herudover kan samle de unge og lave arrangementer på deres præmisser, så tror jeg, vi får meget ud af det: 1) De unge kan mærke en kirke, der er nærværende her og nu; 2) Senere i livet vil de have større tillid til det, som kirken står for, og endelig 3) kan arrangementerne måske bruges til at inspirere det almindelige folkekirkelige arbejde, så der sker en fornyelse i det kirkelige liv. Det er noget af det, som jeg håber at kunne bidrage med som ungdomspræst.

Ungdomspræst i Skanderborg provsti
Peter Tast
Rønnebærvænget 11
8660 Skanderborg
tlf. 61 22 39 99
mail: PHT@km.dk