Fængselspræster

De er forskellige, menneskene, der sidder i fængsel. De har hver især mange sider. De er andet end deres kriminalitet. De er rigtige mennesker, med drømme om en fremtid – med håb, længsler og varme følelser. De er kærester, mødre, ægtemænd, fædre. De er sjove, charmerende, kærlige – bange, kede af det, kreative eller nærmest gået i dvale pga. stedet, hvor de er og deres situation. De er det hele, og de vil gerne dele deres tanker med nogen.

For det er svært at sidde i fængsel “Det første, der sker, når du indrømmer en alvorlig forbrydelse og kommer i fængsel er desværre, at du mister de mennesker, du for alt i verden ikke kan undvære. Din kæreste eller ægtefælle, dine børn, dine forældre, dine venner og dine arbejdskammerater. Derefter mister du dit selvværd, dine mål og håbet om at blive et helt menneske engang igen” (Indsat i Horsens Statsfængsel. Citat fra artikel i Xryds nr. 3, år 2002)

“Den gældende retsorden tilgodeser i første række alle os, der i forvejen hører til de begunstigede. Dette blev særligt klart for mig gennem de år, jeg var ansat i fængslet. Både før og efter deres fængselsophold hører de “krimminelle” til de allerdårligst stillede i vort samfund.” (Tidligere fængselspræst og ph.d. Carl Lomholt. Artikel fra årbogen Aarhus Stift 2004)

I Aarhus Stift er følgende præster tilknyttet et fængsel eller en arrest:

Statsfængslet Østjylland

Fængselspræst Jesper Birkler

Århus Arrest

Arresthuspræst Anita Fabricius

Hobro Arrest

Arresthuspræst Kim Legarth

Randers Arrest

Arresthuspræst Anne Louise Hanson

Silkeborg Arrest

Arresthuspræst Leif Fjendbo Kristiansen