Forskellige typer af præster

Biskop Kjeld Holm har iværksat en analyse af 268 præsters oplysninger om deres arbejdsopgaver for at finde frem til forskellige måder at være præst på i Aarhus Stift.

Det er første gang præsters arbejdsopgaver er blevet kortlagt så minutiøst, og derfor besluttede biskop Kjeld Holm med økonomisk støtte fra Aarhus Stiftsfond at engagerer sociolog Steen Marqvard Rasmussen til at analysere det unikke datamateriale.

Undersøgelsen viser, at der ikke kun er én eller to måder at arbejde på som præst, men 10 forskellige måder. Det er således mangfoldigheden som blomstrer.

Undersøgelsen viser endvidere, at præster har forskellige fokusområder i deres arbejde, og at alder og køn har betydning for hvilket fokus der er valgt i arbejdet.

Undersøgelsen giver præster mulighed for at identificere sig med de forskellige typer af præster. Den giver også de kommende præster og deres uddannelsesinstitutioner mulighed for at drøfte forskellige måder at være præst på ud fra en dokumentation i stedet for ud fra enkelttilfælde og eventuelle formodninger.

Undersøgelsen giver menighedsråd mulighed for at drøfte, hvilket fokus eller hvilken type af præst, de mener vil passe til menigheden og menighedsrådet det pågældende sted.

Endelig kan resultaterne eventuelt anvendes til at målrette og ændre de nuværende efteruddannelsestilbud.

Som opfølgning på undersøgelsen vil biskop Kjeld Holm i foråret 2006 afholde en temadag ”om præsters arbejdsopgaver og typer af måder at være præst på i Aarhus Stift”.

Læs også:

Med overblikket underdrejet – profiler af 10 præstetyper i Aarhus Stift.

Teknisk rapport ”udkrystallisering af 10 præstetyper i Aarhus Stift.

Eller ring til biskop Kjeld Holm på tlf.: 86145100 eller på e-mail: marqvard@oncable.dk til sociolog Steen Marqvard Rasmussen.