Nyheder
Nyheder

“Kirkens rum i forandring – hvad er kirken til for”  

Onsdag den 12. oktober 2016 blev der afholdt ERFA-dag ved Hammel og Vitten Kirker for stifternes byggesagsbehandlere om ændret brug…

Onsdag den 12. oktober 2016 blev der afholdt ERFA-dag for stifternes byggesagsbehandlere om ændret brug af kirker. Byggesagsbehandlerne var på besøg i

  • Hammel Kirke, hvor Hammel Menighedsråd ønsker at inddrage gravkapellet som en del af kirken, og
  • Vitten Kirke, hvor Hinnerup Menighedsråd ønsker at udskifte det eksisterende faste inventar med flytbart inventar for at kunne udnytte kirken anderledes.

Nationalmuseet, den kgl. bygningsinspektør, arkitekt Mette Viuf Larsen samt provst Anders Bonde deltog i debatten om mulighederne for at benytte kirkerne anderledes.