Nyheder
Nyheder

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Næste kursus for nyansatte holdes mandag den 22. maj 2017 i Støvring Sognegård

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper.

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis.

I første halvår 2017 udbydes følgende kursus:

Mandag, den 22. maj 2017 i Støvring sognegård

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 17.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Indhold

Kurset vil byde på en gennemgang af

  • Folkekirkens historie
  • Folkekirkens organisation og økonomi
  • Folkekirken som arbejdsplads
  • Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Folkekirken lokalt og regionalt

Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte senest fredag, den 5. maj 2017.

Tilmelding skal foretages fra tilmeldingsformularen, som findes på hjemmesiden: viborgstift.dk.

Der vil ca. 8 dage før blive sendt en bekræftelse til deltagerne.

Vedhæftede program med praktiske oplysninger bedes udleveret til deltageren/deltagerne.

Ring meget gerne til kursuskoordinator Birte Laugesen, Viborg Stift på tlf. 86620911 eller på kmvib@km.dk, hvis der er spørgsmål til det fremsendte.

       


Program

Mandag, d. 22. maj 2017 kl. 08.30-17.30

Støvring sognegård, Kirkevej 6, 9530 Støvring

Kl. 08.30 – 09.00              Velkomst, kaffe og rundstykker

Kl. 09.00 – 09.40              Folkekirkens historie
v/domprovst Thomas Frank, Viborg Stift

Kl. 09.40 – 09.50              Pause

Kl. 09.50 – 10.30              Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger
v/sognepræst Thomas Felter, Vesterbølle sogn, Viborg Stift

Kl. 10.30 – 11.00              Pause

Kl. 11.00 – 12.20              Folkekirkens organisation og økonomi
v/stiftskontorchef Bodil Abildgaard, Viborg Stift og stiftskontorchef Jette M. Madsen, Aarhus Stift

Kl. 12.20 – 13.20              Frokost

Kl. 13.20 – 14.20              Folkekirken som arbejdsplads
v/Danmarks Kordegneforening, formand Henrik Kristoffersen og chefkonsulent Dorthe Pinnerup, Viborg Stift

Kl. 14.20 – 14.40              Pause

Kl. 14.40 – 15.20              Folkekirken som arbejdsplads (fortsat)

Kl. 15.20 – 15.40              Pause med kaffe

Kl. 15.40 – 16.40              Folkekirken lokalt og regionalt
v/provst Carsten Bøgh Pedersen, Hadsund provsti, Aalborg Stift

Kl. 16.40 – 17.00              Udfyldelse af evalueringsskema

Kl. 17.00 – 17.30              Afslutning med sandwich


Introkursus for nyansatte

Kære deltager

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset.

Praktiske oplysninger

Tilmelding
Tilmelding skal ske via din arbejdsgiver - på Viborg Stifts hjemmeside senest fredag, den 5. maj 2017. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse.

Betaling
Deltagelse i kurset er gratis. Der er fuld forplejning hele dagen inkl. en sandwich til afslutning. Har du særlige hensyn, der skal tages til forplejningen, bedes du oplyse dette ved tilmelding, vi vil forsøge, om vi kan efterkomme dem.
Din løn og udgiften til transport betales af arbejdsgiveren. Der kan parkeres ved sognegården.

Afbud
Afbud bedes meddelt så tidligt som muligt, da der muligvis er oprettet en venteliste. Afbud skal meddeles til din arbejdsgiver samt til Birte Laugesen, Viborg Stift på tlf. 86620911/21701383 eller på kmvib@km.dk.

Deltagerbevis
Deltagerbevis vil blive udleveret samme dag efter evalueringen.

Kursussekretariat
Spørgsmål vedr. kursets afholdelse kan  rettes til: Birte Laugesen, Viborg Stift på tlf. 86620911 eller på kmvib@km.dk

   

Venlig hilsen

 

Aalborg, Aarhus og Viborg Stifter