Nyheder
Nyheder

Grøn Kirke inviterer til inspirationsdag

Dagen afholdes i Odense den 12. juni 2017 kl. 12.30-16.00 med temaet Verdensmålene, kirkerne og vedvarende energiløsninger for kirker

Hvad er FNs Verdensmål, hvorfor er de vigtige og hvad har de med kirker og grøn omstilling at gøre?
Hvordan kan kirker samarbejde med kommunen og omstille sig til vedvarende energi?
Hvad skal man i det hele taget være opmærksom på, hvis man ønsker vedvarende energiløsninger i kirken og tilhørende bygninger?

Se mere på Grøn Kirkes hjemmeside, hvor I kan tilmelde jer.