Nyheder
Nyheder

Bekendtgørelse om valg af præsterepræsentanter til Aarhus Stiftsråd

3 præsterepræsentanter er valgt til rådet og afstemningen aflyses derfor

Efter fristens udløb til valg af præsterepræsentanter i Aarhus Stiftsråd mandag den 11. september kl. 19.00 er der indkommet én liste, hvilken er fundet i orden og rettidig indleveret. Afstemningen aflyses derfor.

Valgbestyrelsens beslutning er truffet i henhold til bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd § 34.

De 3 opførte kandidater på listen anses valgt. Som medlem af stiftsrådet er valgt:

  • Erik Søndergaard, Skødstrup Pastorat, Aarhus Nordre Provsti
  • Helle Rørbæk Hørby, Skejby-Lisbjerg Pastorat, Aarhus Nordre Provsti og Aarhus Universitetshospital
  • Jacob D. Krogh Rasmussen, Mariager Pastorat, Hobro-Mariager Provsti

 

Der er ikke anført nogen stedfortrædere. De valgte kandidater anmodes derfor om senest den 1. november 2017 at indlevere en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere.

Klager over valgets gyldighed skal indsendes til biskoppen senest den 24. oktober 2017.

Stiftsrådets funktionsperiode er 4 år og påbegyndes den 1. november 2017.