Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler 2016

Samarbejdsaftaler 2016

Samarbejdets artSamarbejdende myndighederProvstiRegelgrundlagDato for godkendelse og evt. udløb
Organistsamarbejde

se vedtægt
Menighedsrådene i Hammel, Røgen, Sporup og Søby sogne.Favrskov ProvstiSamarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42. Dispensation ikke nødvendig