Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftaler 

2017

Samarbejdets art
Personalenormering, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Folkekirkens Økonomi § 5, stk. 5. Dispensation ikke nødvendig.


2016

Samarbejdets art
Organistsamarbejde, se vedtægt

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Hammel, Røgen, Sporup og Søby sogne, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42. Dispensation ikke nødvendig.


2015

Samarbejdets art
Finansiering af rådgivning indenfor arbejdsmiljøområdet, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Odder Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a og § 43a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Kordegneteam, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Alderslyst, Linå og Sejs-Svejbæk Sogne og Sognene bag Fælles kirkekontor i Gjern, Silkeborg Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.

2014

Samarbejdets art
Samarbejde om drift af kirkegårde, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Aidt og Thorsø Sogne, Favrskov Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Finansiering af samarbejde om kommunikation, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Norddjurs Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 42a og § 43a. Dispensation ikke nødvendig.


Samarbejdets art
Ledelse af kirkegårdsdrift, se vedtægt.

Samarbejdende myndigheder
Menighedsrådene i Samsø Sogn og menighedsrådene i Brabrand og Sdr. Årslev Sogne, Aarhus Domprovsti og Aarhus Vestre Provsti.

Regelgrundlag
Samarbejde i henhold til Lov om Menighedsråd § 43. Dispensation ikke nødvendig.

Dato for godkendelse og evt. udløb
Udløber den 31. december 2017.