Regler og statistik over urnenedsættelser og askedeling

Statistik over urnenedsættelser og askedeling

Pr. 1. august 2008 overtog stifterne administrationen af sager vedrørende askedeling og urnenedsættelse på privat ejendom fra Kirkeministeriet, jvf. begravelseslovens § 3, stk. 4.

Kirkeministeriet har bedt Haderslev Stift om at indsamle og offentliggøre tal for samtlige stifters administration af disse sager.

Statistik 2010 over urnenedsættelser på privat ejendom og sager vedrørende askedeling

Statistik 2009 over urnenedsættelser på privat ejendom og sager vedrørende askedeling
Statistik 2008 over urnenedsættelser på privat ejendom og sager vedrørende askedeling (i tidsrummet 1. august – 31. december).

Læs mere om reglerne for urnenedsættelse på privat grund:
Regler for urnenedsættelse på privat grund
(fra Kirkeministeriets Borgerportal)