Temaaftener

Her er materialet fra de 10 temaaftener som Ministeriet for Ligestilling og Kirke har afholdt om uddannelse af kirkefunktionærer.

1. Temaaften