Ansættelsesbeviser

Aarhus Stift tilbyder i forbindelse med nyansættelser af kirkefunktionærer at udfærdige udkast til ansættelsesbevis som en administrativ hjælp til menighedsrådene. Stiftet har brug for følgende oplysninger for at kunne udfærdige ansættelsesbevis.

Når stiftet har modtaget disse oplysninger, udarbejdes et udkast til ansættelsesbevis, der fremsendes til menighedsrådet.

Vigtigt at vide om ansættelsesbeviser:

  • Et underskrevet ansættelsesbevis skal være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsen
  • Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis betragtes som en overtrædelse af ”Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet”
  • Et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis kan føre til, at menighedsrådet bliver pålagt at betale en godtgørelse
  • Menighedsrådet har 14 dage til at rette op på et manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis, når en faglig organisation har gjort opmærksom herpå

Stiftet fremsender desuden orientering om ansættelsen til den faglige organisation. Der oplyses om medarbejderens navn, adresse, fødselsdato, stillingsbetegnelse, stillingens størrelse samt løn- og pensionsindplacering samt ansættelsens startdato samt eventuel slutdato.

Brug for hjælp til at finde ansættelsesbeviserne? Klik herunder:

Sådan finder du ansættelsesbeviserne på Den Digitale Arbejdsplads