aarhusstift.dk
Høringssvar

Høring om bekendtgørelse om bispevalg

Biskoppens høringssvar om bekendtgørelse om bispevalg kan ses her

Høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken

Biskoppens svar på Kirkeministeriets forslag til lov om forsøg i folkekirken kan læses her