aarhusstift.dk
Høringssvar

Høring over udkast til forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken

Biskoppens svar på Kirkeministeriets til forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken kan ses her

Høring om bekendtgørelse om bispevalg

Biskoppens høringssvar om bekendtgørelse om bispevalg kan ses her

Høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken

Biskoppens svar på Kirkeministeriets forslag til lov om forsøg i folkekirken kan læses her