Ordinationsprædikener

Ordinationsprædiken i Århus Domkirke – den 29. april 2014

default featured image

I øjeblikket har vi en vældig diskussion om den folkekirkelige styringsstruktur, som det betegnes, og det er bestemt vigtig nok. Men af og til får man den opfattelse, at det nærved og næsten er det eneste, vi diskuterer i folkekirken, og at vi ganske forglemmer den afgørende drøftelse, hvad vi overhovedet skal med en folkekirke

Ordinationsprædiken i Aarhus Domkirke – den 20. februar 2014

default featured image

Det ord fra den hellige skrift, som jeg her på jeres indvielsesdag særligt vil lægge jer på sinde, står skrevet i apostlen Johannes’ 1. brev, kap. 2 v. 7-11: Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har haft fra begyndelsen; dette gamle bud er ordet,…

Ordinationsprædiken den 20. november 2013

default featured image

Skriftord: Han siger jo til Moses: Jeg forbarmer mig, over hvem jeg vil, og viser nåde, mod hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed (Romerbrevet kap. 9, v. 15-16)

Ordinationsprædiken – 4. april 2013

default featured image

Tekst:  Joh.20, 19-31  Det har lige været påske, og i landets kirker vil prædiketeksterne indtil pinse handle – ikke om påskens begivenheder, Jesu død og opstandelse – men om betydningen af opstandelsen. Hvad vil det sige, når det i kirken forkyndes, at han både er opstanden og levende tilstede i gudstjenesten, og i øvrigt i…

Ordinationsprædiken i Århus Domkirke den 20. november 2012

I samme øjeblik sagde Jesus til skarerne: “I er rykket ud med sværd og knipler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg siddet og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig. Men det er altsammen sket, for at profeternes skrifter skal opfyldes”. Da lod alle disciplene ham i stikken og flygtede.

Ordinationsprædiken den 9. november 2011

default featured image

Det ord fra Den hellige Skrift, som jeg her på jeres indvielsesaften særligt vil lægge jer på sinde, står skrevet i Salme 85 i Det gamle Testamente: Du var nådig mod dit land, Herre, og vendte Jakobs skæbne. Du tilgav dit folks skyld og skjulte alle dets synder. Du gjorde ende på din vrede og…

Ordinationsprædiken den 23/8 2011 (Poul Henning Bartholin)

default featured image

Det ord af den hellige skrift, som jeg på jeres indvielsesdag særlig vil lægge jer på sinde, skriver apostelen Paulus i sit 2. brev til Timoteus (4,4-11): For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn.…

Ordinationsprædiken den 4/5 2011

default featured image

Lukas, 24, 28-35. Det var den sidste del af evangeliet til 2. påskedag, vi nu har lyttet til, og det er meget langt, så derfor nøjedes jeg her i aften med slutningen. Hvorfor det er aftenens bibelord, skal jeg vende tilbage til.