Aarhus Stift
Stiftsårbogen

Stiftsårbogen


Årbogen Aarhus Stift udgives hvert år i november måned. Bogen henvender sig primært til stiftets menighedsrådsmedlemmer, men kan erhverves af alle ved henvendelse til Stiftskontoret.

Der har i tidens løb været mange indlæg i årbogen. Det kan være en præst der skriver om en hjertesag, en professor der villigt deler ud af sine tanker eller en prædiken med en anderledes indgangsvinkel til et ellers fast defineret emne.


Foto: Birgitte Quorning

Indhold:

Foruden en prædiken – ofte prædikenen fra landemodet i august – indeholder bogen en række artikler.

Biskoppen har en fast rubrik: Folkekirken aktuelt, hvori han gør status over det forgangne års kirkelige situation set fra hans stol.

Af andre faste artikler kan nævnes “Nyt fra stiftets provstier”, hvori blandt andet nybygninger og renovationer omtales, “landemode-akten” og “Stiftsfondets årsberetning”.

Derudover tilstræber redaktionen hvert år at findet et passende tema som resten af årbogens artikler skal knytte sig til.

Redaktion:

Temaet for årbogen fastsættes af årbogsredaktionen og varierer år for år. Det er typiskt et af aspekterne omkring enten religion, kirkeliv, præstegerning eller Aarhus Stift der tages op.

Overblik over de enkelte udgivelser

2009 – 2014 intet særligt tema

2008 “Undervisning”

2007 “Kirkekunst og Salmesang”

2006 “Kunst i kirken”

2005 ”Visioner og perspektiver om ledelsesudvikling”

2004 ”Du må ikke bøje de fattiges ret”

2003 “Kirkens bygninger”

2002 “Religion og demokrati”

2001 “Kirken i dialog med samfund og verden.”

2000 “Folkekirken og det moderne liv”

1999 “Årtusindskiftet”

1998 “Hvad er en prædiken”

1997 “Fremtidsvisioner”

Redaktion:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Redaktør Martin Høybye

Øvrige medlemmer af redaktionsudvalget:

Domprovst Poul Henning Bartholin

Sognepræst Erik Kelstrup

Sognepræst Birgith Nørlund Jensen

Stiftskontorchef Jette Madsen

Sekretær Lene Piilgaard

Rekvireres hos:

Årbogen kan bestilles hos

Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

tlf.: 86 14 51 00

e-mail: kmaar@km.dk