Nyt om navne
Nyheder

25 års jubilæum i Balle Sogn

I Balle Sogn har sognepræst Lars Olav Kirkeby for nylig kunnet fejre 25 års jubilæum. Han ser tilbage på en god tid i sognet, hvor en bred kontaktflade mellem kirke og folk


 Af Bo Billeskov Grünberger

Balle Sogn ligger i den nordlige del af Silkeborg og sognet har omkring 11.000 indbyggere. Lars Olav Kirkeby fortæller, at kirken i dag har en central rolle i sognet, og at der er rigtig god kontakt til de mennesker, der bor her.

”Vi glemmer undertiden, at det også i europæisk perspektiv absolut ikke er nogen selvfølge, at bevare en stor og bred kontaktflade mellem kirke og folk. Det er i sjældent omfang lykkes mange steder i vort land, og også her i Balle sogn. At kirken er “hver mands – og kvindes-  hus”. Vi har en rig arv fra Grundtvig at trække på her, men den store bredde kræver også fordybelser for ikke at blive ren bredde. Fordybelser kan lykkes i gudstjenester, i undervisning, i sjælesorg, i forsøg med sorggrupper, kristen meditation eller alternative gudstjenester. Og der hvor det lykkes skaber det et stort overskud til dagligdagen,” siger han.

Det er særligt de mange sjælesorgssamtaler, Lars Olav Kirkeby tænker tilbage på, og det er her, han føler, at han har været med til at gøre en forskel . Han udtrykker det således:  ”Netop den forskel er ikke ens egen forskel, men en gave fra Gud. Og udover sjælesorgssamtalerne er det også børnearbejdet, der fylder i kirkens liv.”

”Vi plejer at sige, at i Balle sogn leger vi far, mor og børn. Det er dog også en del, der falder udenfor denne kategori, men man skal kunne lide arbejdet med børn og unge, for at trives her. Dåb, børnegudstjenester, konfirmander og minikonfirmander fylder meget, og selvom jeg begyndte med “kun” at være dobbelt så gammel som mine konfirmander og nu kunne være deres bedstefar, så er det lykkes at bevare glæden ved dette arbejde og de udfordringer, der hører til,” fortæller Lars Olav Kirkeby.

Balle Sogn er vokset de seneste år, og kirken er ikke længere stor nok til mange af sognets aktiviteter. Derfor er man også gået i gang med det indledende arbejde med at bygge en ny kirke.

”Vi har et nyt kirkebyggeri i støbeskeen. Og selvom indvielsen nok ligger rimelig tæt på min pensionsalder, så vil jeg gerne arbejde for at folkekirkemedlemmer i sognet får ejerskab også til den, og ikke mindst til det kirkelige liv, gudstjenestelivet, der skal udspænde sig indenfor de nye rammer,” siger han.