FLØS

Forudlønnede præster

SKAT har besluttet at det ikke længere er muligt at foretage 13. lønkørsel (i januar måned). For forudlønnede er december måneds lønkørsel der sker medio november derfor sidste mulighed for at henføre lønudbetaling til indeværende år. Især ved udbetaling af befordringsgodtgørelse skal man være opmærksom på dette.

Folkekirkens Lønservice (FLØS)

FLØS-afdelingen varetager lønkørsler i FLØS, rådgivning af kasserere i brug af FLØS, sags- og lønbehandling vedrørende tjenestemands- og tjenestemandslignende kirkefunktionærer samt indberetning til lønkørsel vedrørende præster.

FLØS-afdelingen i Aarhus Stift varetager således lønkørsel for ca. 17.000 mennesker hver måned.

Ansatte:
kontorfuldmægtig Lene Jensen
kontorfuldmægtig Bjarne Flø Bitsch (præsteløn).

Afleveringsfrister og telefontider:

Rettidig aflevering af lønmateriale er sket når materialet er os i hænde senest den angivne dato med morgenposten.

Datoer for aflevering af lønmateriale:

Aflevering skal ske senest den 10. i hver måned.

Det skal præciseres, at datoenden 10. i måneden er den dato, hvor lønmaterialet skal være stiftskontoret i hænde med morgenposten. Man kan ikke forvente, at lønmateriale modtaget efter denne dato vil blive behandlet i den aktuelle lønkørsel.

Elektronisk  indberetning af lønmateriale bedes indsendt på følgende e-mail: ArhusStift-FLOS@km.dk.

Telefonisk henvendelse kan ske i perioden fra det færdige lønmateriales modtagelse og indtil den 10. i den følgende måned.
Henvendelse kan ske på de direkte telefonnumre i tidsrummet:
mandag-torsdag kl. 08.00-15.00
fredag kl. 08.00-13.00.

Henvendelse herudover kan kun ske efter aftale.

Lene Jensens direkte telefonnummer er 87 34 51 15
Bjarne Flø Bitsch direkte telefonnummer er 87 34 51 17.